Nyelv:

Nők Kishegyesi Fóruma

A Nők Kishegyesi Fóruma, nonprofit, politikamentes szervezetként 2002. október 17-én alakult. Az alakuló Közgyűlésen 32 nő vett részt. Jelenleg 52 tagot számlál. A szervezet munkaprogramját, feladatait és célkitűzéseit a 13 tagú igazgató bizottság dolgozta ki.
A Fórum fő tevékenységi formái: a gyerekekkel és az ifjúsággal való foglalkozás, az idős háztartásokkal való töőrdés, a csökkentett képességgel élő személyekkel való foglalkozás, a nők társadalmi helyzetének javítása, valamint projektumok kidolgozása és a civil szféra más szervezeteivel való együttműködés.
A Fórum elsődleges feladata a nők, elsősorban a faluban élő nők társadalmi helyzetének javítása, társadalmi életbe való bekapcsolásuk, egészségügyi felvilágosításuk. Különböző szemináriumokon, edukációkon való részvétellel serkenteni magabiztosságukat, saját értékeik felismerését.
A projektumok kidolgozásával és a civil szférával való együttműködéssel foglalkozó aktíva célja és feladata természetesen a pályázatok, applikációk kísérése, projektumok kidolgozása, kapcsolatteremtés más hasonló tevékenységű civil szervezettel, valamint a lobbizás.
Az idősekkel töőrdő aktíva szervezi a magukra hagyott falunkbéli idős polgártársaink támogatását. Humanitárius akciók révén megpróbáljuk megkönnyíteni és megszépíteni nagyapáink és nagyanyáink életét.
A gyerekekkel és az ifjúsággal foglalkozó aktíva a gyerekeket és a fiatalokat érdeklő különböző sport és művelődési tevékenység felélénkítését tűzte ki célul. Feladata, hogy különféle rendezvényeket szervezzen, ahol a gyerekek átérezhetik a közösség szellemét, elfogadják a másságot és megtanulják mi a tolerancia.
A csökkentett képességgel élő személyekkel foglalkozó aktíva az Értük-értünk projektum keretében a sajátságos képességgel élő gyerekek szocializációját tűzte ki célul. A gyerekekkel és az ifjúsággal foglalkozó aktívával együttműködve, ezeket a gyerekeket fokozatosan, lépésőrl-lépésre haladva fogadtatják el társaikkal.

www.noiforum.org.rs