Nyelv:

Isaszeg

A kapcsolatfelvétel Isaszeggel az isaszegi csata évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében valósult meg. A két település között számos közös pont, összekötõ kapocs van. Kishegyes a Telecskai, Isaszeg a Gödöllõi dombvidéken fekszik, Kishegyes a Krivaja, Isaszeg a Rákospatak mentén. Mindkét település már lakott volt a népvándorlás korában, majd a magyar történelem korai évszázadaiban, érintette a Dózsa-féle parasztháború, a törökdúlás után újra kellett telepíteni a XVÍ. században. Isaszegre a környék birtokosai, a Grassalkovichok a magyarok mellett német, szlovák és lengyel parasztokat hívtak, Kishegyesre pedig békésszentandrási magyar családok érkeztek az új élet reményében. Az újonnan érkezettek zöme itt is, ott is római katolikus, máig õk alkotják a többséget. Amíg Kishegyesen zajlott a szabadságharc utolsó gyõztes ütközete, addig Isaszeg volt alig több mint két hónappal azelõtt 1848/49 legfényesebb gyõzelmének a színhelye az osztrák fõsereg fölött. S még egy párhuzam: a vesztes fél élén mindkét helyen, mások mellett, Jellasics horvát bán állott.
A testvértelepülési nyilatkozat aláírására 2008. március 29-én Kishegyesen a falunap alkalmával került sor.